Hvorfor os

Snerydning i
København.

Snerydning i hele København, og snerydning på Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og Amager

Vi klarer snerydning og saltning af fortove og gårde, hos flere boligforeninger i København. 

Vi rykker ud når der er brug for snerydning, eller præventiv saltning.

Derfor kan du, være sikker på at din fællesgård eller dit fortov ikke er glat.

Du behøver heller ikke være bange for, at hænge på en erstatning til nogen som er kommet til skade. 

Vi tager ansvar når vi laver en aftale om snerydning.

Vi rykker ud og salter eller rydder før kl. 7.00 på hverdage.

I weekenden før kl. 9.00.

snerydning i København
snerydning i københavn

Hvorfor os

Vi påtager os ansvaret for snerydningen.

Vi tager ansvar!

Derfor kan du trygt overlade opgaven omkring snerydning til os. 

Hvis der er en person som falder på et område vi salter og snerydder, så påtager vi os ansvaret såfremt det kan bevises at vi har misligholdt vores forpligtelser.

Nogle kalder det en fejeerklæring, vi kalder det sund fornuft, at vi selvfølgelig garantere vores arbejde. 

Det betyder også at vi er proaktive med at få saltet og ryddet sne i henhold til vejr varslingerne. 

Kontakt os

Mere end 25 års erfaring med ejendomme

Brug os

Snerydning og saltning - en forsikring mod ulykker.

Snerydning og saltning er en vigtig del af arbejdet som ejendomsservice firma i København.

Det er meget vigtigt at man sikre farbare fortove, fællesgårde, stier og parkeringspladser. 

I værste fald kan man risikere at påføre andre skade. Det kan gøre meget ondt på pengepungen såfremt man skal betale en erstatning.

Derfor betragt en snerydningsaftale som en forsikring mod skadeserstatninger.  

Vil du sikre dig, så overlad trygt opgaven til os, vi klarer snerydning & saltning for dig. 

Der er  nogle forskellige regler at forholde sig til, regler som vi beskriver for dig her på siden, så se videre 🙂

img-5

FAQ

OM

SNERYDNING
i
København

Du har selv ansvaret for at rydde dit fortov og dine øvrige udendørsarealer som boligforening, og sørge for at fortovet og øvrige udendørsarealer kan passeres uden fare for andre.

Snerydningen / saltningen skal foretages hurtigt muligt, efter at der er faldet sne.

I tidsrummet mellem 7 – 22 på hverdage samt lørdage og 8 – 22 om søndagen, skal du sørge for, at der er ryddet sne og saltet.

Så kan du risikere at du ikke får tømt skrald, eller at posten ikke levere post til ejendommen. 

Du risikere også at få et erstatningsansvar, hvis nogen kommer til skade på dine arealer.

Du risikere også at kommunen fjerner sne og salter for dig for din egen regning, eller at politiet giver dig en bøde, hvis den manglende saltning og snerydning står på over  længere tid.

I gennemsnit skal du forvente vi rykker ud 30 – 40 gange på en sæson.

I 2020, rykkede vi ud blot 2 gange, men det hører til sjældenhederne. 

I tidsrummet mellem 7 – 22 på hverdage samt lørdage og 8 – 22 om søndagen, skal du sørge for, at der er ryddet for sne og saltet.

Hvis du har forsømt at sørge for snerydning og saltning af dit fortov, gården, eller et andet fælles område i din boligforening.

Kan du risikere at være erstatningspligtig.

Dette kan eksempelvis være en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. 

Når vi sørger for snerydning og saltning på din ejendom, påtager vi os erstatningsansvaret i tilfælde af at vi ikke har gjort vores arbejde.

Der er forskellige faktorer, der afgør om vi skal ud og salte, når TV2, YR eller andre vejrtjenester meddeler at der f.eks. er 2 graders varme om natten.

Denne temperatur er målt i 2 meters højde og er lufttemperaturen.

Vi arbejder ud fra dugtemperaturer og vejtemperaturer.

Vejtemperaturen er typisk 2 grader lavere end luft temperaturen

Vores varslingsprograms målestationer ligger i 0 meters højde, temperaturen i 0 meters højde kan være på frysepunktet, eller derunder, selvom DMI siger 2 graders varme.

Dette er jævnligt tilfældet.

Der er lidt forskellige årsager til dette:

  1. Der saltes to gange i døgnet typisk efter forhold, hvor der har været frost om natten, tøvejr om dagen og så koldt/frost igen om aftenen. Tøvejret har skyllet saltet væk/det meste salt væk og derfor er der rykket ud igen.
  2. Den anden årsag, og mest hyppige årsag, er at vi præ-salter ved varslingsprogrammets varsling om risiko for glatte veje/fortove, nedbør, isslag mv. Når at vi så har saltet, og der er kommet en smule sne (nedbør) så har vi kunnet give det et ekstra lag salt efterfølgende i stedet for en snerydning.

Nej, vi har ikke mulighed for at lade andre end os selv styre vores planlægning, da vi selv tager ansvar for vores arbejde.

En ordning hvor at man som kunde ringer og bestiller en rydning fungere ikke i forhold til hvem der så reelt har ansvaret for rydningen/saltningen. 

Når at vi selv styrer udkald, så er det tydeligt at det er vores ansvar i tilfælde af et erstatningsspørgsmål. 

Varslingsprogrammet angiver følgende:

Lufttemperaturen er ca. 2 grader, mens dugpunkt og vejtemperaturen er under frysepunktet.

Hvis dugpunktet f.eks. er over vejtemperaturen, dannes der rim der gør at der er risiko for glatte veje, hvilket udløser en orange, eller rød alarm.

Ved orange og rød alarm i et specifikt tidsrum, er der risiko for glatte veje og vi kalder ud til en saltning.

Som udgangspunkt salter vi med almindeligt vejsalt. Ønsker du UREA salt så kan vi naturligvis også bruge dette, dog er UREA ca. 5 gange dyrere pr. kg end almindeligt vejsalt. 

UREA er mere skånsomt mod beton og planter, end almindeligt vejsalt. Derfor er der mange som gerne vil have at det benyttes i fællesgårde. 

Vi holder også øje med Københavns Kommunes vintertjeneste, og følger deres udrykningsmønster. 

Vi reagere ud fra vejr varslinger, dvs. varsles der risiko for nedbør mere end 50 % og der samtidig er vejtemperatur på 0 grader eller derunder, så salter vi præventivt, ligesom kommunen gør.

Da vi kører præventivt og efter vejr varslinger, kan det ske at du oplever det som vi kommer hvor det ikke var nødvendigt. 

Men eftersom vi har et ansvar for præventivt at sikre færdsel, kan det ske at vejr varslingen ikke rammer plet, og med det vejr vi har i Danmark så er det desværre jævnligt tilfældet at det ikke går helt som forudsagt.

Men vi bliver nød til at reagere på de varslinger der kommer fra DMI og andre.  

Ja, vi oplever tit at der f.eks. på Østerbro ligger flere cm sne, men der på amager eller i andre bydele i København ikke ligger noget særligt sne. 

Vi salter alle steder alligevel, præventivt selv om der på det tidspunkt vi er hos jer ikke er noget sne. 

Vi salter hos alle kunder når at vi kører ud. Selvom det kan virke som som om det ikke er nødvendigt. 

Som eksempel på hvordan fortovene så ud den samme dag på hhv. Amager ( Billede 1 ) og Østerbro ( Billede 2 & 3 )

Billede 1

Snerydning østerbro

Billede 2

Snerydning Nørrebro

Billede 3

Snerydning Amager

Snerydning København

Kvalitet

Få et godt servicefirma
der holder ord.

Vi ved det betyder enormt meget, at du som kunde og vi som leverandør af vinterservice kan have et trygt og godt samarbejde.

Vi sørger for at du kan være sikker på at vejen er farbar og stier og fortove er sikre at færdes på.

Kontakt os

Mere end 25 års erfaring med ejendomme