Hvad vi kan

Viceværtservice - til foreninger og erhverv

En dygtig vicevært, er der stadig brug for, i mange boligforeninger.

Er du erhvervsdrivende så klarer vi også vicevært opgaver hos dig, både inde i bygningen og udenfor. 

Mange større boligforeninger, har en fultidsansat vicevært.

Mindre boligforeninger har typisk ikke viceværtopgaver nok, til at det kan betale sig at ansætte en vicevært 37 timer om ugen.

Vi levere professionel viceværtservice til mindre og større boligforeninger og til erhverv i hele København.

15 års erfaring og know how gør, at vi kan klare alle opgaver som jeres ejendom har brug for at få løst.

Flere og flere andels- og ejerforeninger benytter et firma til at udfører viceværtservice.

Nogle af fordelene ved, at få et firma til at overtage viceværtopgaverne i boligforeningen kan f.eks. være:

 • Inkluderet ferieafløsning
 • Inkluderet afløsning ved sygdom
 • Ingen administration af løn og A-skat
 • Faste priser
 • Faste aftale
 • Større ekspertise
 • Bedre faglig viden om bygninger
 • Professionel kommunikation
 • En beboer som er vicevært kan være svær at komme af med, det er lettere med et viceværtfirma.
 
Ejendomsservice med Dahl
vicevært københavn

Kvalitet

Få en god vicevært i København.

Langt de fleste bestyrelsesmedlemmer eller erhvervsdrivende, har ikke tid til at lege vicevært.

Manglende tid hos bestyrelsen eller beboerne i foreningen, er en af flere gode grunde til at vælge en ekstern leverandør af viceværtservice.

Har I en beboer som vicevært er der fordele, så længe det går godt.

Men opstår der gnidninger, som f.eks. at arbejdet ikke bliver passet, eller er der nepotisme, da kan en intern viceværtløsning vise sig at være svær at komme ud af.

Dahl Ejendomsservice tilbyder “flyvende viceværter”.

Naturligvis kan vi ikke flyve, men idéen er, at mange kunder deles om viceværten.

I stedet for, at en mindre boligforening eller en mindre virksomhed skal have en vicevært tilknyttet ejendommen 37 timer om ugen, kan man så at sige “dele” viceværtens arbejdsuge med andre boligforeninger og erhvervsdrivende.

Udover det, er vi naturligvis altid til at få fat på, via telefon og email.

Vi kan naturligvis råde og vejlede dig med det samme, eller vi kan sørge for hurtig udrykning af relevante håndværkere.

Vicevært opgaver

 • Nøgleservice
 • Udskiftning af navneskilte.
 • Udskiftning af pærer
 • Flyttesyn.
 • Justering af dørpumper.
 • Justering af låse.
 • Små reparationer
 • Vedligeholdelsesplaner.
 • Projektstyring.
 • Servicering af termostatventiler hos beboere.
 • Tjek af sprinkleranlæg.
 • Kontakt til administrationen.
 • Kontakt til forsikringsselskaber.
 • Kontakt til kommune.
 • Kontakt til beboere.
 • Kontakt til bestyrelsen
 • Kontakt til håndværkere.
 • Handyman opgaver i lokalerne
 • Tjek af installationer
 • Udskiftning af pærer
 • Kontakte håndværkere
 • Mindre omrokeringer på kontoret
 • Servicering af ventilationsanlæg
 • Mange andre opgaver

Kontakt os

Mere end 25 års erfaring med ejendomme

Brug os

Danske viceværter
til glæde for alle.

Det vores vicevært kunder er glade for, er at vi tilbyder danske viceværter.

Kommunikationen flyder bedre og de rigtige beskeder kan gives til viceværten på din ejendom.

Gode Egenskaber

Det er meget vigtigt, at en vicevært har gode menneskelige egenskaber og stor faglig forståelse for de opgaver, der skal løses i en boligforening.

Vi har mange års erfaring med at udfører vicevært arbejde hos mange boligforeninger, store som små, rundt om i København.

img-5
viceværtservice

Kvalitet

Vi kan mere end
de fleste.

Det at viceværten kan vurdere, hvad der kræver akutudbedring eller hvad der kan vente til relevant håndværker kommer forbi, er også en vigtig faktor at tage højde for.

De fleste viceværter er meget hurtige til at bestille en håndværker, istedet for selv at tjekke om man kunne løse opgaven.

Er en af vore viceværter på ejendommen, når vi får melding om noget er galt tjekker vi naturligvis først om vi selv kan udbedre, inden håndværker bestilles.

Vi har over 25 års erfaring indenfor byggeri, som vore kunder i dag kan trække på.

Spørgsmål fra foreningens bestyrelse om forskellige service løsninger som kunne være en fordel for foreningen at få udført, er også noget som mange af vore kunder er glade for.

Alt vores viden om dette, er en naturlig del af vores viceværtservice koncept.

Tillid til os

Viceværtens funktion.

At have en vicevært er at have en person, der klarer forefaldne opgaver i boligforeningen.

Viceværten sørger for at løse arbejdsopgaver som er indvendigt og udvendigt i boligforeningen.

Men samtidig, er viceværten også mellemled mellem bestyrelsen og beboerne. Her er det vigtigt at viceværten har gode egenskaber indenfor kommunikation.

Bliv vicevært

I dag hedder en vicevært, en ejendomsservicetekniker.

Hvis man kunne tænke sig, at uddanne sig til vicevært, hedder uddannelsen i dag ejendomsservicetekniker.

Uddannelsen varer 3.5 år og gør, at man kan klarer mange af de udfordringer der er med moderne bygninger i dag.

At være vicevært i 2021

Flere og flere boligforeninger,  bruger et ejendomsservice /viceværtfirma i stedet for, at en beboer har viceværttjansen.

Det er oftest foreningens bestyrelse der indhenter tilbud, og står for kontakten og beslutningsprocessen omkring valg af ejendomsservicefirma.

 

Viceværtens opgaver i 2021

En vicevært i traditionel forstand, har opgaver udvendigt i boligforeningen, såvel som indvendigt i boligforeningen.

  • Trappevask
  • Rengøring
  • Beboerkontakt
  • Håndværkerkontakt 
  • Slå græs
  • Klippe hæk
  • Feje fortov
  • og mange andre opgaver

 

Da der er stor forskel på viceværtens opgaver fra boligforening til boligforening, vil det være bedst hvis du som beboer, tager kontakt til din bestyrelse omkring hvilke opgaver viceværten tager sig af og hvilke opgaver du evt. kan få hjælp til.

Læn dig trygt tilbage med en vicevært aftale

Det er meget vigtigt at alle opgaver løses som aftalt, vi kommunikere løbende med bestyrelsen for at forventnings afstemme og forventnings tilpasse.

Det er i alles interesse at finde en god, loyal og dygtig medarbejder til at tage sig af ejendommens funktioner, og det har vi. 

Vi klarer opgaverne, så du trygt kan læne dig tilbage. 

Kontakt os

Mere end 25 års erfaring med ejendomme