Viceværtservice

En vicevært er der stadig brug for i mange boligforeninger.

I rigtigt mange boligforeninger i København er der stadig brug for en vicevært. Mange boligforeninger har ikke opgaverne eller pengene til at fastansætte en vicevært 37 timer om ugen.

Derfor benytter flere og flere foreninger et firma til at levere en viceværtservice.

De fleste bestyrelsesmedlemmer har ikke tid til at lege vicevært, da bestyrelsesarbejdet tager tid udover medlemmets normale arbejde.

Få en vicevært fra Dahl Ejendomsservice

Der er derfor rigtigt mange gode grunde til at vælge en viceværtordning. Hos Dahl Ejendomsservice tilbyder vi “flyvende viceværter”.

Naturligvis kan vi ikke flyve, men idéen er at vores mange kunder deles om viceværten, istedet for at en mindre boligforening skal have en vicevært tilknyttet ejendommen i 37 timer om ugen, kan man så at sige “dele” viceværtens arbejdsuge med andre små boligforeninger.

Vi er naturligvis altid til at få fat på, via telefon og email. Så står du i en situation i din andels eller ejerforening der kræver at du kontakter viceværten, så kontakter du os bare.

Vi kan naturligvis råde og vejlede dig med det samme, eller vi kan sørge for hurtig udrykning af relevante håndværkere.

Viceværtservice end del af ejendomsservice København

Vi ved hvordan en ejendom virker!

Prisen for viceværtservice i København

Der er mange priser på viceværtservice i København, kvaliteten stemmer typisk overens med prisen.

Prisen afspejler også hvor dygtige viceværten er, nogle viceværter har en begrænset erfaring med byggeri, eller en begrænset forståelse af hvordan en boligforening “er skruet sammen”.

Vi har erfaring og viden til at løse alle opgaver, kan vi ikke selv sørger vi naturligvis for at få bestilt en relevant håndværker. Skal din vicevært blot skifte pærer er det også rart at viceværten ved hvordan en lampe fungere og hvordan en sikring skiftes. Det ved vi.

Danske viceværter til din boligforening

Det mange er glade for hos Dahl Ejendomsservice, er at vi tilbyder danske viceværter til vore kunder, det gør at kommunikationen flyder bedre og de rigtige beskeder kan gives til viceværten på din ejendom.

Det er meget vigtigt, at viceværten som en ejendom har tilknyttet, udviser gode menneskelige egenskaber, og ikke mindst har en stor faglig forståelse for de opgaver som skal løses i boligforeningen.

Vi har i mange år udført tilfredsstillende vicevært arbejde hos mange af vores kunder, store som små, rundt om i København.

Viceværtens mange opgaver i København

En vicevært udfører rigtigt mange forskellige opgaver, som en boligforening skal have løst.

En vicevært udfører typisk disse opgaver:

Feje Fortov

Vi plejer at sige at hvis fortovet er fuld af ukrudt og der ligger masser af affald, hvordan ser det så ikke ud indenfor i ejendommen.

Skifte Pærer

Det at have lys der virker ved sin lejlighedsdør er en god ting, det er rigtigt træls at træde ud af sin dør og opleve at lyset ikke virker. Vi skifter løbende pærer af alle typer når vi er på ejendommen. Vi husker “at kigge op” når vi er hos dig.

Udskifte navneskilte

At udskifte navneskilte er noget som betyder en hel del for beboeren og ikke mindst for udseendet af ejendommen. Et dørtelefonanlæg som er overklistret med gamle grimme navneskilte er til stor irritation. Vi udskifter alle typer af navneskilte, og vi har styr på det.

Justere dørpumper & smøre låse

Det at en dør ikke lukker er træls, det er nødvendigt at alle døre på ejendommen lukker som de skal. Vi kan justere dørpumpen så den lukker, og vi kan smøre og justere cylindre og låsekasser så de virker.

Varmecentralen

En vicevært kan også kaldes en varmemester, det kommer af at det også forventes at viceværten kan lave justeringer i varmecentralen, vi har mulighed for at hjælpe med udslamning, og påfyldning af vand. Er der brug for viden om større opgaver i varmecentralen så har vi også mulighed for at hjælpe med det.

Beboerkontakt

Mange bestyrelsesmedlemmer har rigeligt med arbjede, derfor er det også rart at viceværten kan tage beboerkontakten i den daglige drift. Her har beboere naturligvis mulighed for at ringe eller maile til viceværten, som derved aflaster bestyrelsen. Det aftales også her hvilke områder viceværten selv kan rekvirere håndværkere til, og hvilket budget der er til rådighed.

Håndværkerkontakt

Det er også rart at viceværten forstår at kommunikere med håndværkere og relevante myndigheder for drift af ejendommen. Det er derfor også vigtigt at der er tillid til ejendommens håndværkere i forhold til pris og kvalitet.

Mange flere opgaver

Mange andre opgaver løses også. Har du nogle som ikke er nævnt her, så sig endelig til dem klarer vi også

Det at viceværten kan vurdere hvad der akut kræver udbedring eller hvad der kan vente til relevant håndværker kommer forbi, er også en vigtig faktor at tage højde for, de fleste viceværter er meget hurtige til at bestille en håndværker, istedet for selv at tjekke om man kunne lave det selv.

Er en af vore viceværter på ejendommen, når vi får melding om noget er galt tjekker vi naturligvis først om vi selv kan udbedre, inden håndværker bestilles.

Vi har over 25 års erfaring indenfor byggeri, som vore kunder i dag kan trække på.

Spørgsmål fra foreningens bestyrelse om forskellige service løsninger som kunne være en fordel for foreningen at få udført, er også noget som mange af vore kunder er glade for.

Alt vores viden om dette er en naturlig del af vores viceværtservice koncept.

Din vicevært er en god ven af din boligforening

For en boligforening kan udsigten til, at have en mand ansat på fuld tid være en alt for stor udgift. Med Dahl Ejendomsservice, kan I lave en aftale om løsning af faste opgaver i jeres boligforening, samtidig får I en kompetent vicevært som holder øje med boligforeningens bygninger.

Det er meget vigtigt at alle opgaver løses som aftalt, da det betyder, vi sikrer løbende kommunikation med bestyrelsen for at forventnings afstemme og forventnings tilpasse.

Det er i alles interesse at finde en god, loyal og dygtig medarbejder til at tage sig af ejendommens funktioner, og det har vi.

Stabilitet og grundighed kendetegner en god viceværtservice

Hvis du bestiller en vicevært hos Dahl Ejendomsservice, så sikre i jeres boligforening en stabil, loyal og grundig hjælp. Vi mener at god kommunikation, er vigtig mellem alle parter, men også at vi har afstemt vore forventninger til hinanden, det betyder, at vi kan have et godt og konstruktivt samarbejde gennem mange år

Kontakt os i dag på 27512741 og få et uforpligtende tilbud på en ordentlig viceværtservice til jeres boligforening  i København.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!